CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG TRONG LOGISTICS VÀ SCM là học những gì? • Đây là nội dung Chuyên đề về Công nghệ thông tin ứng dụng

  1.Doanh nghiệp và CNTT trong toàn cầu hóa
  (1).Đại cương về công nghệ thông tin và hệ thống thông tin
  (2). Vai trò và ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
  -Các áp lực đối với DN trong bối cảnh hội nhập
  -Vai trò của CNTT trong doanh nghiệp
  -Nhận thức và quan điểm trong việc ứng dụng CNTT
  -Các nguyên nhân thất bại
  -Các yếu tố thành công
  2. Mô hình tổng quan ứng dụng CNTT trong DN
  (1) Các cấp độ ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
  (2) Khai thác nguồn tài nguyên thông tin Internet
  (3) Ứng dụng Email, Fax
  (4) Ứng dụng VPN/ADSL
  (5) Ứng dụng VoIP
  (6) Ứng dụng ERP
  (7) Ứng dụng CRM
  (8) Ứng dụng TMĐT & Mô hình E-Business
  3. Một số giải pháp cụ thể ứng dụng CNTT trong ngành Logistics
  3.1 Các công nghệ thông tin dung trong Logistics
  +Công nghệ mạng dùng cho dòng thông tin và dòng tiền
  +Công nghệ AIDC và công nghệ mạng dung xử lý và chứng nhận dòng sản phẩm :ASP , Mã vạch, EDI, RFID, GPS…
  +Công nghệ hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện quản trị Logistics :
  3.2Các hệ thống LIS –Hệ thống thông tin Logistics
  3.2.1Các tầng trong LIS
  3.2.2Hệ thống thông tin logistics -LIS theo mục tiêu tác nghiệp
  (1) LIS trong nhà kho và cửa hàng
  (2) LIS trong kế hoạch phân phối
  (3) LIS trong theo dõi hàng hóa –phân phối và dịch vụ khách hàng
  (4)LIS trong kết nối hàng hóa và phương tiện vận tải
  (5)LIS trong các công ty vận chuyển /Cảng
  (6)LIS trong quản trị kho hàng –trung tâm phân phối
  (7)LIS trong quan hệ giữa doanh nghiệp và LSP
  (8)LIS về hợp tác dự báo và hoàn thiện kế hoạch

  4.Sử dụng công nghệ thông tin để Giảm thiểu rủi ro và chi phí Logistics

  LIS và con đường hoàn thiện.
  Phần học này giúp cho học viên
  -Có cách nhìn toàn diện về khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị logistics tại các bộ phận cũng như cho toàn bộ doanh nghiệp .

  -Hiểu đượchiện nay người ta ứng dụng các công nghệ nào để phản ứng nhanh với nhu cầu thị trường , tiết giảm chi phí quản trị và quản trị hiệu quả kinh doanh qua ứng dụng công nghệ thông tin.

  -Học phần này đặc biệt có ý nghĩa khi doanh nghiệp thuê ngoài thiết kế phần mềm ứng dụng trong quản trị kinh doanh của doanh nghiệp .