Co-loading trong giao nhận xuất nhập khẩu • Co-loading trong vận chuyển là gì?
  Co-loading là việc đem hàng lẻ (LCL) của 1 Forwarder (hoặc Consolidator) đi đóng ghép với Master Consolidator hoặc hàng nguyên container (FCL) đi đóng ghép với NVOCC. Trong trường hợp này, FWD là người vận chuyển thứ cấp, không phải là đại lý của hãng tàu.

  NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier):
  Là Công ty khai thác hoạt động vận tải đường biển nhưng không sở hữu phương tiện vận tải.

  Bản chất là Công ty kinh doanh Vận tải không tàu (Gần giống với Forwarder). Công ty gom hàng nguyên container; Công ty giao nhận hàng hóa theo hợp đồng với hãng tàu.

  Các NVOCC ngày nay có thể có container của riêng mình để vận chuyển và khai thác các slots mua từ hãng tàu. NVOCC có thể sở hữu và khai thác vỏ container của họ hoặc thuê vỏ. Đó là điểm mà các FWD không có.

  Co-loader:
  Được hiểu là người đem hàng của mình đi đóng ghép với người khác. Còn người nhận hàng của các Co-loader gọi là Master Loader (Cao hơn 1 bậc).

  Co-loader sẽ thu cước và cấp HB/L của mình cho Khách hàng (Real Shipper). Đồng thời trả cước và nhận Consol B/L từ Master Loader. Master Loader sẽ trả cước và nhận Master B/L cho container consol từ Hãng tàu. Ngay cả các NVOCC hoặc các Hãng tàu (Carrier) cũng thực hiện việc đem hàng FCL đi đóng ghép với các hãng khác.

  Bản thân Co-loader có thể đóng từng vai trò riêng lẻ. (Người bán lại cước hàng lẻ, Người gom hàng lẻ, Người gom hàng nguyên cont). Hoặc nhiều vai trò kết hợp lại với nhau, tùy theo tình huống kinh doanh và vị trí cụ thể của họ.

  Sơ đồ giao nhận hàng hóa
  Vai trò của Co-Loading trong giao nhận hàng hóa

  Forwarder không đủ hàng để tự mình mở Container Consol. Nhưng phải cho hàng đi kịp chuyến đúng lịch tàu đã Booking với Khách hàng.

  Forwarder tránh được lãng phí hoặc bị lỗ nếu tự mở Container Consol, khi lượng hàng ít và cần phải giữ uy tín với Khách hàng.

  Forwarder muốn có giá cước và dịch vụ tốt hơn. Hoặc nhận được tiền Refund cao hơn từ Master Consolidator.

  Forwarder có thể nhận vận chuyển hàng hóa đến các điểm đích mà họ không có dịch vụ.

  Các lý do khác.

  VD: Forwarder không có B/L đến Mỹ, nên phải dùng B/L trực tiếp của Người gom hàng lẻ để cấp cho Khách hàng,..

  Co-loading mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia:

  Co-loader sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển với lịch tàu và giá cước linh hoạt cho Khách hàng. Có thể giảm lỗ hoặc tăng thêm lợi nhuận.

  Master Loader sẽ tận dụng hết dung tích Container Consol, có thể bán cước với giá cạnh tranh.

  Hãng tàu sẽ nhận thêm container từ các Chủ Container Consol hoặc các NVOCC/ Hãng tàu khác. Và tận dụng hết các slot trên tàu.

  Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ việc Co-loading: Chủ động sắp xếp thời gian xuất hàng, đáp ứng tốt lịch giao hàng đã ký với Người nhập khẩu. Đặc biệt có được dịch vụ tốt và giá cước cạnh tranh.