Đại lý làm thủ tục hải quan: Lượng tăng 'phi mã' nhưng chất vẫn chưa thay đổi • Tính đến 15/11/2017, Tổng cục Hải quan đã thực hiện công nhận gần 900 doanh nghiệp làm đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã nhân viên đại lý hải quan cho gần 1.500 cá nhân.
  Tuy nhiên, số doanh nghiệp XNK làm thủ tục thông qua đại lý làm thủ tục hải quan chỉ chiếm 10% cho thấy các đại lý làm thủ tục hải quan chưa phát huy được vai trò của mình.

  Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: Hữu Linh.

  Lượng tăng chưa hẳn đã mừng

  Ông Nguyễn Quang Sơn - Trưởng phòng thuộc Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, mặc dù số lượng đại lý làm thủ tục hải quan tăng nhanh trong thời gian qua nhưng hoạt động của lực lượng này vẫn còn nhiều tồn tại.

  Tình trạng phổ biến là doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan không sử dụng chữ ký số của mình, không sử dụng mã nhân viên đại lý được Tổng cục Hải quan cấp. Thực trạng này chiếm tới 90-95%. Để thích nghi và tồn tại, nhiều đại lý làm thủ tục hải quan buộc phải làm dịch vụ khai thuê dưới hình thức nhân viên ủy quyền.
  Sự bất cập này đã dẫn đến hệ lụy cho cả đại lý làm thủ tục hải quan lẫn doanh nghiệp chủ hàng. Đối với các đại lý, do mải chạy theo làm dịch vụ khai thuê nên đã quên mất nhiệm vụ của một đại lý là phải báo cáo quý theo quy định. Nếu không báo cáo ba lần liên tiếp, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động và doanh nghiệp không được đề nghị công nhận lại trong vòng tối thiểu 2 năm.

  Tình trạng phổ biến là doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan không sử dụng chữ ký số của mình, không sử dụng mã nhân viên đại lý được Tổng cục Hải quan cấp.

  Đối với doanh nghiệp XNK, do các đại lý làm vai trò khai thuê nên doanh nghiệp phải giao cho các đại lý chữ ký số, tài khoản đăng nhập hệ thống VNACCS và giấy giới thiệu khống.

  Cần nâng cao về chất

  Lý giải về những bất cập trong hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, ông Đặng Vũ Thành - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logictics Việt Nam cho biết, nguyên nhân là do điều kiện trở thành đại lý làm thủ tục hải quan khá dễ dàng, chỉ cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có nhân viên; có hạ tầng CNTT đáp ứng việc khai hải quan điện tử là có thể làm đại lý. Nhân viên đại lý cũng chỉ cần có trình độ cao đẳng kinh tế, kỹ thuật trở lên; có chứng chỉ; có mã số nhân viên nên chất lượng không đồng đều, khó kiểm soát.

  Bên cạnh đó, do các chính sách chưa có ưu đãi thực sự trong quy trình, thủ tục cho đại lý làm thủ tục hải quan so với các doanh nghiệp XNK và so với các doanh nghiệp khác nên dẫn tới tình trạng doanh nghiệp XNK chọn phương án đơn giản, rẻ, nhanh là khai thuê hải quan.

  Một điều đáng nói nữa là quy định của pháp luật chưa thống nhất và đồng bộ về vai trò của đại lý làm thủ tục hải quan trong thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

  Bộ Tài chính cho biết, các quy định pháp luật về hải quan đã xác định đại lý làm thủ tục hải quan có quyền thay mặt chủ hàng trực tiếp thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng đại lý thỏa thuận, ký kết với chủ hàng.

  Tuy nhiên, tại các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành như: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật... lại không quy định đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Do đó các đại lý bị hạn chế về năng lực hoạt động.

  Minh Nguyên • heo quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC (sửa đổi hoàn toàn tại Thông tư 22/2019/TT-BTC). Theo đó,

  Đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động trong các trường hợp sau đây:

  a.1) Hoạt động không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan hoặc không hoạt động đúng tên và địa chỉ đã đăng ký với cơ quan hải quan;

  a.2) Đại lý làm thủ tục hải quan không thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư này;

  a.3) Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc thực hiện chế độ báo cáo không đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 13 Thông tư này trong 03 lần liên tiếp;

  a.4) Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động.

  Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn tối đa 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản này theo Mẫu số 06A ban hành kèm Thông tư này.

  Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình quản lý hoặc khi kiểm tra phát hiện vi phạm quy định tại tiết a.1, tiết a.2 và tiết a.3 điểm a khoản này thì báo cáo Tổng cục Hải quan thực hiện việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều này.

  Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị tạm dừng hoạt động thì có công văn gửi Tổng cục Hải quan theo Mẫu số 12 ban hành kèm Thông tư này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đại lý làm thủ tục hải quan hoặc báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

  Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng, nếu đại lý làm thủ tục hải quan khắc phục và có công văn đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp và ban hành quyết định cho phép đại lý làm thủ tục hải quan được tiếp tục hoạt động theo Mẫu 06B ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời và nêu rõ lý do nếu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

  Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

  a.1) Bị xử lý về hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sản xuất, buôn bán hàng cấm; trốn thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  a.2) Có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan;

  a.3) Sử dụng bộ chứng từ không phải do chủ hàng cung cấp để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

  a.4) Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng theo quy định tại tiết a.1, tiết a.2 và tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều này mà đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan;

  a.5) Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động đối với trường hợp quy định tại tiết a.4 điểm a khoản 1 Điều này mà đại lý làm thủ tục hải quan không có đề nghị hoạt động trở lại;

  a.6) Doanh nghiệp hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật phá sản;

  a.7) Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động;

  Đối với các trường hợp quy định tại tiết a.1, tiết a.2, tiết a.3, tiết a.4, tiết a.5 và tiết a.6 điểm a khoản này;

  Đối với các trường hợp quy định tại tiết a.1, tiết a.2, tiết a.3 và tiết a.6 điểm a khoản này, trong quá trình quản lý hoặc khi kiểm tra, phát hiện vi phạm thì sau khi xử lý vi phạm, cơ quan hải quan các cấp báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 06 ban hành kèm Thông tư này. Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

  Đối với trường hợp quy định tại tiết a.1, tiết a.2, tiết a.4 và tiết a.5 điểm a khoản này, khi phát hiện vi phạm thì Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 06 ban hành kèm Thông tư này.

  Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm này không được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại tiết a.5 điểm a khoản này.

  Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị chấm dứt hoạt động thì có công văn gửi Tổng cục Hải quan theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

  Khi đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động thì mã số của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bị thu hồi và hết giá trị sử dụng. • Điều kiện công nhận đại lý làm thủ tục hải quan
  #qalogistics #dieukien #haiquan #QALogistics • Điều kiện công nhận đại lý làm thủ tục hải quan:
  Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan bao gồm ba điều kiện cơ bản sau đây:

  Thứ nhất, điều kiện về chủ thể kinh doanh:

  Doanh nghiệp làm đại lý hải quan phải được thành lập hợp pháp theo quy đinh của pháp luật doanh nghiệp và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thì có quyền kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.

  Thứ hai, điều kiện về nhân sự:

  Doanh nghiệp làm đại lý hải quan phải có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể sau đây:

  – Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên.

  – Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

  – Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

  Thứ ba, điều kiện về cơ sở vật chất:

  Doanh nghiệp làm đại lý hải quan phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện hoạt đồng ngành nghề kinh doanh về khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành. • Giờ mọi người làm logistics, chạy theo logistics là tại sao nhỉ?
  Đam mê?