Xin chào, bên bạn làm hàng nhập từ CANADA về SGN và HPH không vậy?