Xây dựng phần mềm quản lý lái xe kinh doanh vận tải • Đây là một những giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời quản lý chặt chẽ người lái xe kinh doanh vận tải.

  Phần mềm quản lý lái xe kinh doanh vận tải sẽ quản lý toàn diện từ giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe - Ảnh minh họa Thanh Niên
  Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xây dựng phần mềm quản lý lái xe kinh doanh vận tải. Đây là một những giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời quản lý chặt chẽ người lái xe kinh doanh vận tải.

  Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xây dựng phần mềm quản lý lái xe kinh doanh vận tải toàn quốc; cung cấp tài khoản cho các Sở Giao thông Vận tải để khai thác, quản lý đội ngũ lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; cung cấp tài khoản cho toàn bộ đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện theo dõi, cập nhật dữ liệu về lý lịch lái xe thuộc đơn vị mình.

  Cụ thể, đơn vị kinh doanh vận tải sẽ cập nhật các thông tin của từng lái xe từ khi bắt đầu vào đơn vị làm việc đến khi kết thúc làm việc.

  Các thông tin bao gồm ngày tuyển dụng, hình thức hợp đồng, thông tin về bằng lái xe; thông tin về vi phạm quy định về an toàn giao thông và kết quả xử lý vi phạm của doanh nghiệp; thông tin về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ.

  Phần mềm sẽ kết nối với phần mềm quản lý giấy phép lái xe để đồng bộ thông tin về người lái xe, về hạng giấy phép và thời hạn có hiệu lực của giấy phép.

  Bên cạnh đó, phần mềm sẽ kết nối với hệ thống giám sát hành trình để kết nối dữ liệu về km hoạt động, các vi phạm về tốc độ, vi phạm thời gian lái xe đối với từng lái xe để theo dõi, chấn chỉnh và làm cơ sở để xác định lái xe có đủ điều kiện nâng hạng giấy phép lái đối với từng hạng.

  Đồng thời, phần mềm sẽ kết nối với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khoẻ cho người lại xe để cập nhật, lưu trữ thông tin về kết quả khám sức khoẻ định kỳ, kết quả xét nghiệm ma tuý, chất gây nghiện của người lái xe.

  “Phần mềm sẽ kết nối với cơ quan xử lý vi phạm (thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông) để cập nhật tình hình tai nạn giao thông, cập nhật lỗi vi phạm và kết quả xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng.

  Các dữ liệu nêu trên sẽ được tổng hợp theo từng lái xe, từng đơn vị kinh doanh vận tải để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng lao động lái xe và phục vụ công tác đào tạo, nâng hạng giấy phép lái xe.

  Hàng năm, phần mềm sẽ tổng hợp dữ liệu để cơ quan quản lý tập trung kiểm tra, thanh tra các đơn vị kinh doanh vận tải để xảy ra nhiều vi phạm”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

  Theo đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; trong đó nguyên nhân chính là do lái xe sử dụng chất ma tuý.

  “Khi xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước mất nhiều thời gian để xác minh lịch sử quá trình điều khiển phương tiện của người lái xe gây tai nạn để xác định nguyên nhân gây tai nạn. Việc quản lý người lái xe kinh doanh vận tải tại các đơn vị kinh doanh vận tải còn nhiều khiếm khuyết, một số đơn vị do nhiều nguyên nhân còn ép lái xe chạy theo đơn hàng, việc giám sát và thực hiện khám sức khoẻ định kỳ của các đơn vị kinh doanh vận tải còn chưa được chặt chẽ”, Tổng cục Đường bộ nêu.

  Đơn vị này cũng cho biết, Thông tư 63/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải quản lý lái xe, cập nhật thông tin về lái xe vào hồ sơ lý lịch lái xe và lưu tại đơn vị.

  Tuy nhiên, việc này được thực hiện thủ công, tại một số đơn vị vận tải còn thực hiện mang tính đối phó, dữ liệu cập nhật vào hồ sơ lý lịch lái xe tự đơn vị kinh doanh vận tải cập nhật và lưu trữ, không có tính kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ quản lý.

  Để đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời quản lý chặt chẽ người lái xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý người lái xe kinh doanh vận tải. Cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng trong quá trình ghi nhận lịch sử hoạt động của lái xe từ khi bắt đầu lái xe kinh doanh vận tải đến khi kết thúc.

  Cơ sở dữ liệu cũng là kênh thông tin quan trọng để doanh nghiệp vận tải tham khảo trong quá trình tuyển dụng, sử dụng lái xe.

  Ngoài ra, cơ sở dữ liệu cũng được sử dụng để phục vụ công tác cứu hộ, điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật; phục vụ việc đánh giá, ghi nhận, trao các giải thưởng cho những người lái xe an toàn và các doanh nghiệp vận tải để biểu dương, phát triển phong trào thi đua lái xe an toàn.

  Đây cũng là một trong những giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông hiệu quả./. • @MayDay việc này mình nên học hỏi cách làm các bạn Trung Quốc.