Top 5 phần mềm quản lý doanh nghiệp vận tải tốt nhất • Công nghệ phần mềm đã làm thay đổi ngành vận tải từ bên trong. Nhờ có công nghệ, ngành vận tải đã trở nên tinh gọn, tinh tế và hoàn hảo hơn. Nó làm thay đổi toàn bộ cách thức vận chuyển và quản lý trong ngành vận tải.

  Nhờ việc áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp vận tải, việc quản lý của các doanh nghiệp này trở nên hiệu quả hơn. Nó hỗ trợ việc lên kế hoạch, quản lý việc lưu trữ, vận chuyển và theo dõi quá trình vận chuyển. Hàng hóa giờ đây được kiểm soát chặt chẽ hơn, cùng với đó, thời gian nhận hàng của khách hàng được rút ngắn.

  Phần mềm quản lý doanh nghiệp vận tải quản lý những gì?
  Công việc quản lý chính của một phần mềm quản lý doanh nghiệp gồm những điều chính sau:

  Quản lý giao thông trong và ngoài nước
  Quản lý kho
  Quản lý đội tàu
  Xử lý đơn hàng
  Quản lý hàng tồn kho
  Quản lý dịch vụ logistics của bên thứ ba
  Kế hoạch cung cầu

  5 phần mềm quản lý doanh nghiệp vận tải tốt nhất hiện nay
  1. WISE Supply Chain Management
  WISE là một phần mềm quản lý về logistics do Royal 4 Rystems cung cấp. WISE không chỉ phù hợp cho doanh nghiệp vận tải, nó còn có thể sử dụng cho nhiều doanh nghiệp khác có nhu cầu về logistics.

  WISE giúp cho người dùng trong quá trình quản lý kho hàng về các nhiệm vụ, theo dõi chi phí và năng suất. Các tính năng của nó bao gồm nhận, chuyển hướng, cross-docking, tích hợp lập kế hoạch nguồn lự