Thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam • Thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.
  alt text
  1. HS code rượu và thuế nhập khẩu rượu
  Mã HS code rượu đề nghị doanh nghiệp tham khảo nhóm 2204, 2205, 2206, 2207, 2208.

  Doanh nghiệp dựa vào thành phần và tính chất, nồng độ rượu để áp mã phù hợp nhất.
  2. Văn bản pháp quy quản lý nhập khẩu rượu

  – Nghị định 105/2017/NĐ-CP

  – Nghị định 15/2018/NĐ-CP

  – Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
  3. Thủ tục nhập khẩu rượu và hồ sơ hải quan nhập khẩu rượu

  Về cơ bản, khi tiến hành nhập khẩu rượu, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

  – Có giấy phép nhập khẩu đủ điều kiện kinh doanh, phân phối rượu

  – Tiến hành thủ tục công bố sản phẩm rượu trước khi hàng về

  – Hàng về tiến hành kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm

  – Tiến hành đăng ký và dán tem

  Hồ sơ hải quan nhập khẩu rượu sẽ theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

  Bộ hồ sơ cơ bản gồm:

  – Tờ khai hải quan nhập khẩu

  – Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

  – Bill of Lading

  – C/O nếu có

  – Giấy phép nhập khẩu

  – Hợp đồng ủy thác (nếu nhập khẩu ủy thác)

  – Các chứng từ khác

  Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mr Việt: 0943.064.205 – quocvietvnll1602@gmail.com • Bộ hồ sơ cơ bản gồm:

  – Tờ khai hải quan nhập khẩu

  – Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

  – Bill of Lading

  – C/O nếu có

  – Giấy phép nhập khẩu

  – Hợp đồng ủy thác (nếu nhập khẩu ủy thác)

  – Các chứng từ khác • Văn bản pháp quy quản lý nhập khẩu rượu

  – Nghị định 105/2017/NĐ-CP

  – Nghị định 15/2018/NĐ-CP

  – Luật thuế tiêu thụ đặc biệt • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mr Việt: 0943.064.205 – quocvietvnll1602@gmail.com • Bạn có quy trình để đăng ký 1 thương hiệu rượu riêng không? • Đăng ký thương hiệu cho rượu cần chuẩn bị những gì?

  Để có thể đăng ký thương hiệu sản phẩm rượu, khách hàng cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  – Tờ khai đăng ký thương hiệu cho sản phẩm rượu (theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ)

  – 06 mẫu thương hiệu sẽ gắn lên sản phẩm rượu kích thước 8cm x 8cm

  – Giấy ủy quyền cho Tổ chức đại diện nộp đơn

  – Chứng từ, lệ phí nộp đơn đăng ký. • Xin cấp phép trên Bộ công thương có khó không?
  Có các điều kiện gì không? • @Bắc Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mr Việt: 0943.064.205 – quocvietvnll1602@gmail.com • alt text