Làm logistics là phải trực ngày lễ ạ ???  • Làm logistics có lúc không nghỉ lễ.
    30/4 em trực giao hàng qua Lào ah ...
    Một thanh niên chưa vợ chia sẻ ...
    Còn các bác có nghỉ ko ạ? Thưởng to ko ạ?Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.