Logistics có còn là nghề hấp dẫn, HOT???  • Những nhân viên chạy lệnh da đen, Những cô gái kiểm đếm cầu cảng, Những nhân viên giao nhận xuyên đêm, Những chuyến công tác dài ngày không cố định...
    Tất cả sẽ làm nên một nghề HOT??
    HOT ở đâu ạ?Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.