Logistics có còn là nghề hấp dẫn, HOT??? • Những nhân viên chạy lệnh da đen, Những cô gái kiểm đếm cầu cảng, Những nhân viên giao nhận xuyên đêm, Những chuyến công tác dài ngày không cố định...
  Tất cả sẽ làm nên một nghề HOT??
  HOT ở đâu ạ? • Nghề này thì tùy cơ hội và tùy vị trí.
  Có những vị trí sẽ rất " Ngon" .. Có những vị trí chẳng bao giờ thăng tiến được.
  Vấn đề quan trọng là Nền tảng cơ bản của mình là gì?
  Và các "thứ " mà mình có :

  • Ngoại ngữ
  • Kiến thức
  • Sự năng động, sáng tạo
  • Sức khỏe và nhậu nhẹt :))