Các bạn nghĩ sao khi Germadept từ bỏ mảng logistics  • Từ bỏ logistics và giao nhận, Germadept đã có lãi hơn và tăng trưởng tốt hơn.
    Vậy ý kiến của các bạn là ntn?
    Xin được chia sẻ về ngành nghề này ..