Hồ sơ nhập khẩu trang thiết bị Y tế • chúng có nhập mặt hàng là thiết bị y tế, Công ty đã có phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại B và không nằm trong danh mục Thông tư 30/2015-TT-BYT ban hành ngày 12/10/2015. Vậy hồ sơ để chúng tôi có thể nhập mặt hàng trên bao gồm những hồ sơ cụ thể gì tại thời điểm hiện tại tháng 4/2019.

  REp:

  Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  • Hiện nay việc quản lý trang thiết bị y tế được thực hiện theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Đồng thời, Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế quy định việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và đăng ký lưu hành cho trang thiết bị y tế nhập khẩu.

  Ngoài ra, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế còn căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế, đồng thời Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định theo Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018.

  • Căn cứ khoàn 2 điều 2 công văn 3593/BY-TB-CT ngày 23/06/2017 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế:

  ” 2. Kể từ 0h00 ngày 01/01/2018:

  ...a) Đối với trang thiết bị y tế được tế phân loại A: đề nghị thực hiện theo nội dung mục I.1a công văn này.

  b) Đối với trang thiết bị y tế được tế phân loại B, C, D: chỉ được nhập khẩu sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp. Trường hợp đơn vị nhập khẩu không phải là chủ sỡ hữu số lưu hành thì phải cung cấp thêm Giấy uỷ quyền của chủ sỡ hữu số lưu hành...” • Hiện nay việc quản lý trang thiết bị y tế được thực hiện theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Đồng thời, Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế quy định việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và đăng ký lưu hành cho trang thiết bị y tế nhập khẩu.

  Ngoài ra, việc nhập khẩu trang thiết bị y tế còn căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế, đồng thời Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định theo Danh mục hàng hoá XK, NK Việt Nam ban hành theo Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018. • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs Hiền: 0943 201 313 _ thuhien.ttgd@mail.com • alt text