Thực hành quản lý kho • Quản lý kho là công việc rất phức tạp. Vì thế thực hiện tốt công tác quản lý kho góp phần làm giảm chi phí, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động của kho.
  Dưới đây là các cách thực hành quản lý kho áp dụng trong thực tế:
  Chọn kho
  Sử dụng các bình chứa tiêu chuẩn để lưu trữ nguyên liệu. Các thùng chứa tiêu chuẩn giúp đơn giản hoá việc hoàn thành đơn hàng, làm cho việc tìm và lưu kho tài liệu trở nên dễ dàng hơn, giúp việc sắp xếp kho hàng gọn gàng vì thế mà cải thiện công tác tổ chức kho.
  Sử dụng các thùng tiêu chuẩn sẽ làm giảm tối thiểu các thiết bị xử lý vật liệu. Loại bỏ thời gian lãng phí để tìm kiếm các thiết bị phù hợp.
  Lựa chọn vị trí sắp xếp các thùng để đảm bảo rằng thùng và palet được đặt cẩn thận trên giá đỡ ở vị trí được chỉ định. Điều này có thể giảm thiểu hàng tồn kho bị mất hoặc bị thất lạc và giảm thời gian tìm kiếm vật liệu.
  Sử dụng nhãn dán rõ ràng và dễ đọc mà mọi người cũng như máy quét hoặc các thiết bị khác có thể đọc được để giảm thiểu các sai sót.
  Áp dụng cross-docking để đẩy mạnh hoạt động và giảm thiểu hàng tồn kho quá mức bằng cách cung cấp hàng hoá phù hợp cho các đơn đặt hàng đến nơi vận chuyển mà không cần phải thông qua kho. Điều này làm giảm thời gian chu trình đơn đặt hàng và chi phí xử lý vật liệu.
  Cách tổ chức kho hàng tốt nhất trong thực tiễn
  Kho chứa hình vuông là tối ưu hóa. Do đó có thể tối đa hóa việc sử dụng tất cả không gian của kho, ngay cả khi đầu tư thêm thiết bị. Bạn sẽ giảm chi phí hoạt động, chi phí vận chuyển hàng tồn kho, và tăng hiệu quả của hoạt động chọn và đóng gói
  Sử dụng tự động hóa khi có thể.
  Sử dụng mã vạch, thẻ RFID, NFC hoặc bất kỳ công nghệ nào hoạt động tốt nhất sẽ giúp bạn luôn xác định được số lượng và vị trí chính xác một cách dễ dàng. Thiết bị mã vạch không phải là một lựa chọn tối ưu - thậm chí bạn có thể sử dụng điện thoại di động.
  Một trong những cách hiệu quả nhất để sử dụng tự động hóa là với AS / RS. Nó làm tăng đáng kể hiệu quả của việc lựa chọn và đóng gói, giảm vật liệu bị thất lạc và lỗi đóng gói. Bạn sẽ có thể vận chuyển một số lượng lớn các đơn đặt hàng hoàn hảo với hệ thống AS / RS tại kho.
  Thông qua giải pháp quản lý kho để tối đa hóa hiệu quả. Một giải pháp quản lý kho hàng tối ưu sẽ thống nhất các đơn đặt hàng để bạn có thể giảm thiểu thời gian đi lại trong quá trình đóng gói, tăng hiệu suất và thông lượng. Tích hợp với hệ thống quản lý hàng tồn kho hay ERP để quản lý hàng tồn kho một cách đồng bộ - tăng độ chính xác, giảm chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
  Sử dụng các trung tâm phân phối kênh đa phương tiện thay vì các kho hoặc các kho riêng biệt cho mỗi kênh. Bạn sẽ có thể giảm tổng tồn kho trong chuỗi cung ứng của mình, khả năng hiển thị rộng hơn và đơn giản hóa việc thu thập đơn hàng và công tác hậu cần.
  Tính chu kỳ là một phương pháp quản lý hàng tồn kho. Mặc dù đó là khía cạnh tích cực của việc thực hiện, khía cạnh quan trọng hơn là để tính chu kỳ tính là một bài kiểm tra đảm bảo chất lượng.
  Khi bạn tìm thấy lỗi phát sinh, bạn không chỉ tìm cách sửa lỗi. Mà thay vào đó, điều tra nguyên nhân gây lỗi và thay đổi các quy trình quản lý kho để ngăn không cho sự cố xảy ra. Một chương trình tính chu trình tốt sẽ cải thiện tính chính xác cho sự hoàn hảo trong thời gian trước mắt.
  Đồng bộ các giải pháp AS / RS và WMS. Hai công nghệ này hoạt động cùng nhau, mỗi giải pháp tăng tính hữu ích của giải pháp còn lại. Với thiết bị phù hợp, quản lý kho trở nên đơn giản hơn nhiều và sẽ dễ dàng đáp ứng các chỉ số của bạn cho các đơn đặt hàng hoàn hảo, chính xác, hiệu quả và năng suất.
  Cách đơn giản nhất để đảm bảo tính thống nhất là chọn một AS / RS và WMS được thiết kế đồng bộ để làm việc cùng nhau, vì vậy bạn sẽ loại bỏ được chi phí và rắc rối khi tích hợp chúng.
  Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các giải pháp quản lý nhà kho và lợi thế của một AS / RS trong việc cải thiện năng suất và giảm chi phí, liên hệ với Westfalia Technologies ngay hôm nay.

                    (theo Supplychain247.com Biên dịch và tổng hợp)


 • Áp dụng công nghệ vào quản lý kho sẽ giúp giảm thiểu chi phí, quản lí đơn hàng chính xác và tăng năng suất, hiệu quả công việc. • @ngoc-vnll said in Thực hành quản lý kho:

  Một trong những cách hiệu quả nhất để sử dụng tự động hóa là với AS / RS. Nó làm tăng đáng kể hiệu quả của việc lựa chọn và đóng gói, giảm vật liệu bị thất lạc và lỗi đóng gói. Bạn sẽ có thể vận chuyển một số lượng lớn các đơn đặt hàng hoàn hảo với hệ thống AS / RS tại kho.

  Cái AS/RS là gì nhỉ?


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.