( Góc Asean Logistics) Thị trường logistics Myanmar  • Gần đây có sự kết nối dịch vụ vận tải tăng dần với Myanmar.
    Và một hệ thống hành lang vận tải Đông Nam Á
    Mong các bạn chia sẻ thêm ..  • Myanmar sẽ sớm có tiềm năng ..
    Về vị trí , về dân số ... về tiềm năng phát triển ...