Hướng dẫn khai hải quan điện tử bằng hình ảnh [hàng FCL] • Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn khai hải quan điện tử bằng hình ảnh. Bài viết này lấy ví dụ về loại hình nhập kinh doanh A11 với loại hàng hóa lọ thủy tinh (mã HS là 70109090), đóng full container, mong là sẽ giúp ích cho các bạn mới vào nghề
  tờ khai nhập khẩu 1
  tờ khai nhập khẩu 1
  tờ khai nhập khẩu 1
  tờ khai nhập khẩu 1
  tờ khai nhập khẩu 1
  tờ khai nhập khẩu 1
  Nguồn: học xuất nhập khẩu onlineLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.