Học Logistics trường nào? • Đây là câu hỏi của một số bạn đang muốn theo ngành logistics.
  Về cơ bản theo mình thấy mình thích học gì thì m học thôi.
  Còn ngành logistics để làm tốt và có thu nhập tốt thì cần chú ý đến kiến thức XNK và Ngoại ngữ: hiện tại tiếng Anh và Trung.
  Đó là 2 công cụ cần thiết nhất để có thể làm tốt trong ngành.
  Còn cơ bản cứ học các trường có kiến thức về XNK hoặc khoa thương mại quốc tế là được.
  Trường đại học không quan trọng.
  Vấn đề là có cái gì nằm trong cái đầu của bạn không?
  Còn logistics thì vẫn phải từ từ thôi.
  Mỗi hôm một chút. Đủ độ mới chín..
  Chia sẻ quan điểm cá nhân ... • Quan điểm của mình là có khả năng thì cứ trường tốt mà chọn ...
  Nền tảng vững thì làm cái gì cũng được ...
  Có người còn không học đại học kia kìa ...


Log in to reply