Bảy lời khuyên kéo dài tuổi thọ tài sản trong lĩnh vực logistics (P1) • Xác định rủi ro, lập kế hoạch cho phù hợp, duy tu nâng cấp và cải tiến liên tục là cách để nâng cao hiệu suất.

  Trong thể thao, người ta thường nói rằng hành vi phạm lỗi chính là biện pháp phòng vệ. Điều đó có thể đúng trong việc lưu kho và phân phối.
  Dưới đây là bảy quy tắc có thể giúp tối ưu hoá trung tâm phân phối và kho dẫn tới thành công của công ty bạn trong thị trường logistics toàn cầu ngày càng khốc liệt này.

  1. Lập danh sách rủi ro tài sản
   Lập danh sách tài sản chủ chốt là một trong những công việc đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn nên thực hiện. Bao gồm: tài sản, phần mềm, hệ thống điều khiển, thiết bị điện ngoại vi và thiết bị cơ khí. Các nhà cung cấp công nghệ thường có ý tưởng tốt về những gì bạn đã thiết lập, vì vậy bạn có thể bắt đầu bằng cách bỏ thực hiện theo ý tưởng của họ. Từ đó, đánh giá mỗi tài sản theo tầm chiến lược rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của bạn: chỉ tiêu, cao, trung bình hoặc thấp, tùy thuộc vào tác động của nó đối với hoạt động thường xuyên liên tục.

  2. Thay thế các bộ phận hỏng hóc của máy móc thiết bị trước khi thanh lý toàn bộ tài sản
   Các hệ thống máy móc cơ học như băng tải, máy phân loại, hệ thống lưu trữ và thu hồi tự động (ASRSs) có thể là tài sản sử dụng chính của bạn và sẽ bị suy giảm nhanh nhất về chất lượng và hiệu suất. Ví dụ, ma sát từ thành phần mòn có thể đẩy mức độ ồn của nhà máy vượt quá mức chấp nhận được của OSHA. Nhưng đôi khi bạn có thể tránh thay thế toàn bộ hệ thống bằng cách thay thế một bộ phận đã bị mòn bằng một bộ phận mới hơn được thiết kế để hoạt động êm ả hơn nhằm làm giảm thời gian chết của một hệ thống, cung cấp sự linh hoạt hơn và chi phí cho những khoản thay thế đó thường có thể được thanh toán từ bảo trì chứ không phải từ nguồn ngân sách cho tài sản cố định.

                      (Theo Supplychain247.com - Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.