Dịch vụ khai thuê hải quan tại Lao Bảo, Bờ Y, La Lay


 • administrators

  Chúng tôi nhận dịch vụ khai thuê hải quan tại một số cửa khẩu miền Trung
  Nhận dịch vụ logistics tổng hợp.
  Khai báo hải quan hàng quá cảnh qua Lào
  Khai báo hải quan tại Hải Phòng và Đà Nẵng vận chuyển qua Lào và Thái Lan
  Nhận dịch vụ khai báo hải quan tại Lào
  Nhận dịch vụ vận chuyển và giao nhận trọn gói
  Vận chuyển container và xe thùng.
  Nhận vận chuyển quặng và than đi Lào
  Nhận vận chuyển hàng thiết bị đi Lào

  Liên hệ : Skype: tuan.px
  0975145079

  0_1505796843380_image4.JPG


 • administrators

  0_1506932018669_^075B39D6F73C3C0E515E8767E8FEB6768A5697A47CF9EE44BE^pimgpsh_fullsize_distr.JPG
  Dịch vụ kho bãi..Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.