Nhập khẩu hàng hóa từ TQ về VN - KCX • Công ty là DNCX chuẩn bị nhập hàng hóa từ Trung quốc với các mặt hàng như sau: - Đầu nối : 85369019 - Bo mạch: 85340090 - Dây cáp điện: 85444941 - Mặt sắt: 7326909; sau khi NK về SX sản phẩm, cty xuất khẩu tới Trung quốc và họ yêu cầu làm CO form E. Xin cho em hỏi có đóng thuế gì không? có cần đăng ký giấy tờ liên quan không? bên em yêu cầu họ làm CO để giảm thuế được không?.

  Đáp

  • Về điều kiện và thủ tục cấp C/O mẫu E đối với hàng hóa xuất khẩu, đề nghị công ty tham khảo các quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương. Công ty liên hệ các tổ chức cấp C/O thuộc Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.

  • Về chính sách thuế hàng hoá xuất khẩu, Công ty căn cứ vào mã HS thực tế của hàng hóa để tra cứu thuế suất theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ

  • Về việc yêu cầu nhà người bán hàng cung cấp C/O mẫu E đối với hàng nhập khẩu để được miễn giảm thuế: Trường hợp hàng hóa đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT thì công ty có thể yêu cầu người bán hàng cung cấp C/O mẫu E. Trường hợp có C/O mẫu E hợp lệ, công ty căn cứ các quy định tại Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ và phụ lục kèm theo để xác định hàng hóa nhập khẩu có được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hay không. • Hàng vào khu chế xuất cho các doanh nghiệp trong đó thì
  Thuế NK = 0%
  Và VAT = 0%
  ???