Dịch vụ hải quan và logistics VNLL - trucking nội địa • Dịch vụ hải quan và logistics VNLL
  Dịch vụ hải quan và logistics VNLL cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan, thay mặt cho khách hàng thực hiện các thủ tục, dịch vụ khai báo hải quan điện tử, áp mã số HS code hàng hóa, áp giá thuế, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác… Công ty Hoàng Hà cũng làm thủ tục xin cấp chứng thư kiểm dịch thực vật, động vật, thủ tục chiếu xạ, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm cho hàng hoá xuất nhập khẩu.

  VNLL luôn muốn cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước các dịch vụ sau:
  Dịch vụ khai thuê hải quan, xuất nhập khẩu ủy thác.
  Dịch vụ đăng ký kiểm tra chất lượng, danh mục miễn thuế, giấy phép các bộ, ngành.
  Dịch vụ giao nhận, vận tải, xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu gồm: lấy lệnh giao hàng, vận tải, nâng hạ, kiểm đếm hàng hóa, kiểm hàng nhập khẩu.
  Dịch vụ tư vấn thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu.
  Dịch vụ cước vận tải biển và vận tải đường không.

  Liên hệ
  0975145079

  #dichvuhaiquan #khaibaohaiquan
  #thutuchaiquan #dichvulogistics
  #vinalineslogistics #khaibaohaiquanCatLai
  #khaibaohaiquanHoChiMinh • Vận tải Bắc Nam
  Vận tải xe container và xe đầu kéo các loại
  Vận chuyển cont thường và cont lạnh
  Vận chuyển hàng đặc biệt, hàng dự án • Vận chuyển Bắc Nam uy tín
  Vận chuyển đa phương thức
  Vận chuyển CY CY và door to door