(Góc Cà phê) Sales logistics hay uống cà phê gì? Đừng nói cà phê Chồn nhé  • (Góc Cà phê) Sales logistics hay uống cà phê gì? Đừng nói cà phê Chồn nhé
    Em là Nâu Đá ạ ..Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.