Logistics là gì? • Logistics Việt Nam Trên tuyến đường sắt Xuyên Á
  VN cũng nằm trên tuyến đường sắt Xuyên Á đi từ Singapore, qua Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, VN và Côn Minh (Trung Quốc). Tuyến đường sắt Xuyên Á dài khoảng 114.000km, nối liền 28 quốc gia. • Bạn thuhien comment nhiều thông tin, kiến thức quá ^^. Tks • Cho đến nay, người ta đã có những cách nhìn nhận toàn diện hơn, sâu sắc hơn và nhất là logic hơn về lý luận, cơ sở khoa học của logistics, đã xuất hiện những nghiên cứu nhằm xây dựng những cơ sở lý thuyết của logistics như một môn khoa học.
  Ngày nay, người ta nhận thấy vai trò của logistics rất lớn, không chỉ trong kinh tế mà còn đối với các tổ chức, trong đó có các công ty, do vậy đòi hỏi phải có cách nhìn nhận tổng quát hơn về logistics. • Vài Sự Khác Biệt Giữa Logistics Và Quản Lý Chuỗi
  Về tầm ảnh hưởng: Logistics có tầm ảnh hưởng ngắn hoặc trung hạn, còn quản lý chuỗi cung ứng có tầm ảnh hưởng dài hạn

  Về mục tiêu: Logistics mong muốn đạt được đến giảm chi phí Logistics nhưng tăng được chất lượng dịch vụ còn quản lý chuỗi cung ứng lại đặt mục tiêu ở giảm được chi phí toàn thể dựa trên tăng cường khả năng cộng tác và phối hợp, do đó tăng hiệu quả trên toàn bộ hoạt động Logistics

  Về công việc: Logistics quản trị các hoạt động bao gồm vận tải, kho bãi, dự báo, đơn hàng, giao nhận, dịch vụ khách hàng...còn quản lý chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các hoạt động của Logistics và quản trị nguồn cung cấp, sản xuất, hợp tác và phối hợp của các đối tác, khách hàng...

  Về phạm vi hoạt động: Logistics chủ yếu quản trị bên trong doanh nghiệp còn quản lý chuỗi cung ứng quản trị cả bên trong lẫn bên ngoài • alt text • LỢI ÍCH CỦA LOGISTICS VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  Dịch vụ logistics góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp
  Dịch vụ logistics có tác dụng tiết kiệm và giảm chi phí trong hoạt động lưu thông phân phối
  Dịch vụ logistics góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải giao nhận
  Logistics phát triển góp phần mở rộng thị trường trong buôn bán quốc tế.
  Dịch vụ logistics phát triển góp phần giảm chi phí,hoàn thiện và tiêu chuẩn hóa chứng từ trong kinh doanh quốc tế
  Ngoài ra, cùng với việc phát triển logistics điện tử (electronic logistics) sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong dịch vụ vận tải và logistics,chi phí cho giấy tờ, chứng từ trong lưu thông hàng hóa càng được giảm tới mức tối đa, chất lượng dịch vụ logistics ngày càng được nâng cao sẽ thu hẹp hơn nữa cản trở về mặt không gian và thời gian trong dòng lưu chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa. Các quốc gia sẽ xích lại gần nhau hơn trong hoạt động sản xuất và lưu thông • Logistics xanh
  Các tổ chức phải đối mặt với sự thay đổi hoàn cảnh trong nhiều năm. Ngoài ra để tăng sự đa dạng và năng động, các vấn đề môi trường càng trở nên quan trọng hơn. Xã hội, nhu cầu chính trị và kinh tế cho các tổ chức lực lượng phát triển bền vững để giảm tác động đến môi trường qua các chuỗi cung ứng của họ nhằm phát triển giao thông bền vững và chiến lược chuỗi cung ứng có tương tác mạnh giữa logistics, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, cách tiếp cận của Logistics là toàn diện, liên ngành và qua sự vận động các công ty.
  Nhận ra mục tiêu môi trường có thể được thực hiện trong sự vận động đồng thời với các mục tiêu chiến lược và tài chính khác. Đây là cơ sở tiềm năng to lớn của vấn đề Logistics với thách thức mới.


 • Global Moderator

  Định nghĩa logistics - Hoa cả mắt thưa diễn đàn  • Logistics là ngành có phạm vi hoạt động rộng và trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sự kết hợp giữa triết lý kinh doanh, nguyên lý tổ chức chuỗi cung ứng và vận tải là yếu tố then chốt đảm bảo tối ưu hóa hệ thống sản xuất kinh doanh mỗi quốc gia và toàn cầu. Vấn đề phát triển ngành logistics và nguồn nhân lực đã trở thành chương trình cấp quốc gia. Theo kết quả điều tra của các tổ chức, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam chủ yếu do các doanh nghiệp tự đào tạo thông qua các công việc hàng ngày, khoảng hơn 20% theo các chương trình đào tạo trong nước, dưới 10% thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo tại các nước phát triển.


 • Logistics – Ngành “hái ra tiền”.
  Cảng và Logistics ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp hiện đại. Mức lương ở vị trí lãnh đạo trong ngành từ 3.000 – 7.000 USD/tháng. Nhưng nguồn nhân lực cho vị trí này vẫn còn đang bỏ ngỏ.
  Giới thiệu ngành Logistics.
  Logistics có thể được hiểu là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ. Ngày nay, Logistics đã được xem như là một phần trong hoạt động của chuỗi cung ứng. Hiểu đơn giản, chuỗi cung ứng là một sự sắp xếp giữa các công ty liên kết với nhau để đem sản phẩm hay dịch vụ ra thị trường.
  Chức năng của ngành Logistics không chỉ là giao nhận, vận tải mà còn bao gồm các hoạt động khác như kho bãi, lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, luân chuyển hàng hóa, xử lý hàng hư hỏng… Nếu làm tốt về Logistics, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và tăng lợi nhuận cho công ty.
  Tình hình phát triển ngành Logistics tại Việt Nam
  Tại Việt Nam hiện nay, ngành Logistics có thể được xem là ngành “hái ra tiền”. Theo báo cáo của cơ quan chuyên ngành, hiện nay có gần 300.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam với số lượng lao động lên đến khoảng 1,5 triệu lao động.
  Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của ngành. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 30% mỗi năm của ngành Logistics, nguồn nhân sự hiện nay vẫn là bài toán đau đầu của các doanh nghiệp trong nước.
  Nguồn nhân lực lao động của ngành Logistics.
  Hiện tại, các chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực này quá ít so với yêu cầu phát triển của ngành dịch vụ Logistics. Phần lớn kiến thức mà những người làm Logistics hiện nay có được là từ thực tiễn khi làm đại lý hoặc đối tác cho các công ty nước ngoài chuyên làm trong ngành dịch vụ này. Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên Cứu và Phát Triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện nay có tới 80,26% nhân lực trong các công ty Logistics chủ yếu vẫn được đào tạo thông qua các công việc hàng ngày, 23,6% lao động tham gia các khóa đào tạo trong nước, 6,9% thuê các chuyên gia nước ngoài đào tạo, còn những người tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài chỉ chiếm 3,9%. Như vậy, bằng Đại học cử nhân về ngành này có giá trị rất lớn là cơ hội tuyệt đối cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.
  Lương khủng
  Logistics là ngành có mức lương “khủng” hiện nay. Tại Việt Nam, nhân viên Logictics có mức lương khởi điểm từ 6 – 7 triệu/tháng, trong khi đó các vị trí Lãnh Đạo Cao Cấp và Quản Lý đang rất cần nguồn nhân sự để phát triển ngành. Cụ thể như mức lương cho vị trí Logictics Manager dao động từ 3.000 – 4.000 USD/tháng, vị trí Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Director) có mức lương từ 5.000 – 7.000 USD/tháng.
  Với sự phát triển mạnh mẽ 30% mỗi năm của ngành Logistics hiện nay, các công ty đang nhanh chóng mở rộng thị trường và xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, không để bị tuột dốc và nhường lại thị phần cho các doanh nghiệp khác. Do đó việc tuyển dụng nhân viên ở cấp độ quản lý và giám đốc là vấn đề bắt buộc và sống còn của mỗi doanh nghiệp hiện nay.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.