Cần phân bố bến cảng đón tàu biển theo chủng loại hàng hóa  • Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, thực hiện phân bố các bến phao theo trọng tải tàu, chủng loại hàng hóa ở các vị trí thích hợp, đảm bảo đồng bộ với hệ thống cảng cứng, khu neo đậu chuyển tải, tuyến kết nối giao thông và thực tế phát triển tại khu vực, hạn chế ô nhiễm, ảnh hưởng môi trường sinh thái xung quanh.

    Để đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền hoạt động trong khu vực, Cảng vụ đã thực hiện 97 lượt kiểm tra thực trạng hệ thống đệm va, hệ thống bích buộc tàu của cầu cảng, tình trạng neo đậu của các tàu, các phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại các cầu cảng, bến phao và tiến hành giám sát thực tế việc bố trí tàu ra, vào của các DN cảng.

    Cảng vụ cũng sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường giám sát việc tuân thủ việc đảm bảo các điều kiện an toàn cho tàu như: bố trí thuyền viên, các tín hiệu ánh sáng, công tác trực ca nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn cho tàu, nhất là những tàu neo đậu lâu ngày và không còn khả năng khai thác.

    Năm 2018, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt 87 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; Đồng thời tiến hành 97 lượt kiểm tra, giám sát luồng hàng hải và hệ thống báo hiệu hàng hải, ghi nhận 37 trường hợp sự cố báo hiệu hàng hải; Phối hợp kiểm tra định biên và xếp hàng hóa theo đúng tải trọng quy định đối với 100% tàu biển Việt Nam mang cấp SB rời cảng biển.

    Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ trong việc tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển trong khu vực quản lý và tổ chức giám sát thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng cảng biển, hệ thống báo hiệu hàng hải; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức...Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.