Chứng từ xuất nhập khẩu (phần 1) - Chứng nhận xuất xứ • Trong bài này mình sẽ tổng hợp lại những chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu, bao gồm loại hình và tác dụng của các loại chứng từ xuất nhập khẩu này
  1.Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (Certificate of Origin)
  Giấy chứng nhận xuất xứ hay còn gọi là C/O: là là chứng từ do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền (phòng công thương hoặc VCCI) cấp để xác nhận nơi sản xuất hoăc khai thác hàng hóa.

  Công dụng của C/O

  • Với chủ hàng nhập khẩu: giấy chứng nhận xuất xứ C/O là công cụ để chủ hàng xuất nhập khẩu được hưởng ưu đãi về thuế quan

  • Với chủ hàng xuất khẩu: giấy chứng nhận xuất xứ C/O là điều kiện được quy định trong hợp đồng mua bán với người nước ngoài

  • Với cơ quan quản lý nhà nước: giấy chứng nhận xuất xứ C/O là thủ tục liên quan đến các quy định chống bán phá giá, thống kê thương mại và hạn ngạch

  Các mẫu giấy chứng nhận xuất xử thông dụng

  • C/O mẫu A: cấp cho hàng hóa xuất khẩu đi các nước cho hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP. Xem thêm về ưu đãi thuế quan phổ cập GSP

  • C/O mẫu D: cấp cho hàng hóa xuất khẩu đi các nước trong khối ASEAN

  • C/O mẫu E: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối ASEAN - Trung Quốc

  • C/O mẫu AK: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối ASEAN - Hàn Quốc

  • C/O mẫu AJ: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối ASEAN - Nhật Bản

  • C/O mẫu AJ: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối ASEAN - Ấn Độ

  • C/O mẫu AANZ: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối ASEAN - Australia - New Zealand

  • C/O mẫu VJ: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối Việt Nam - Nhật Bản

  • C/O mẫu VC: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối Việt Nam - Chile

  • C/O mẫu S: cấp cho hàng hóa xuất khẩu trong khối Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cambodia

  0_1544754733547_FORM-A-CERTIFICATE-OF-ORIGIANL-CHINA-TO.jpg

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.