Khai báo Hải quan và các dịch vụ phụ trợ khai báo


 • administrators

  Kính chào toàn thể anh chị em!

  Bên công ty em có đội ngũ thanh niên chuyên nghiệp - cơ động - trách nhiệm cao. Bên em xin nhận làm thủ tục khai báo Hải quan và các dịch vụ phụ trợ khai báo (Kiểm dịch, xin giấy phép nhập khẩu, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, etc) tại các cửa khẩu Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

  Ai có nhu cầu xin liên hệ:

  • Mr. Vũ Hoàng
  • Sđt: 0945.211.058
  • Skype: Hoangvu19891

  Trân trọng!


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.