Sales logistics và những kỹ năng cần thiết cho nhân viên logistics • Sales trong thời kì kỉ nguyên số là Digital Sales.
  Kiến thức cho Digitals sales bao gồm cả SEO và Sales và IT • Logistics là một ngành dịch vụ.
  Sales dịch vụ khó hơn là sales sản phẩm.
  Sản phẩm hữu hình dễ có nội dung
  Còn logistics là dịch vụ, là sản phẩm vô hình.
  Cho nên Sales là "chém gió"
  :) • chém gì thì chém cũng cần có kỹ năng @Đông nhé !!!!! • Nghề sales luôn nở nụ cười
  Hãy luôn giữ nụ cười trên môi
  Luôn giữ nụ cười trên môi và bề ngoài chỉn chu • Logistics: Theo luật thương mại Việt Nam năm 2005, “logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan và các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”
  Sale logistics: Trách nhiệm của sale logistics chính là giới thiệu, tìm kiếm khách hàng để cung cấp các dịch vụ cung ứng của công ty mình đến những công ty có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước, nước ngoài bằng đường biển, đường hàng không. Trách nhiệm chính có thể phân loại như sau:
  Sales FCL: Sales hàng nguyên cont, đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty xuất nhập khẩu và các LCL forwarder.
  Sales LCL: Sales hàng lẻ, đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty xuất nhập khẩu, các cá nhân có hàng gửi đi, nhập về từ nước ngoài.
  Sales Overseas: Tìm kiếm các công ty forwarder nước ngoài để làm agent và handle hàng cho họ. Đây là công việc khó khăn nhất của nghề forwarding


 • administrators

  Sales Sài Gòn và Sales Bắc phía nào nhậu dữ vậy ?
  Đi đâu cũng thấy Liêng biêng..
  Đuối quá ... • Nghe thì biết trình nhậu của thím kém roài :D • Các sales thường hay giấu nghề.
  Giấu diếm các kĩ năng của mình để không bị mất mối..
  Trong cùng một công ty cũng vậy hay sao ý..
  Mọi người phòng thủ nhau..
  Còn hiển nhiên đối với bên ngoài thì như đối thủ rồi..
  Nhưng tư duy win win mới là thắng lợi.
  Vì tùy thuộc vào tính chất và mức độ liên kết..
  Ngày này sales mới tham gia thị trường nhiều quá ... • Nghề sales là nghề thử thách nhất ..
  Và rất nhiều người không làm được
  Trog đó có m .. :)
  Sales khó quá trời đất • Trách nhiệm của sale logistics chính là giới thiệu, tìm kiếm khách hàng để cung cấp các dịch vụ cung ứng của công ty mình đến những công ty có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước, nước ngoài bằng đường biển, đường hàng không. Trách nhiệm chính có thể phân loại như sau:
  Sales FCL: Sales hàng nguyên cont, đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty xuất nhập khẩu và các LCL forwarder.
  Sales LCL: Sales hàng lẻ, đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty xuất nhập khẩu, các cá nhân có hàng gửi đi, nhập về từ nước ngoài.
  Sales Overseas: Tìm kiếm các công ty forwarder nước ngoài để làm agent và handle hàng cho họ. Đây là công việc khó khăn nhất của nghề forwarding


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.