Khai thuê hải quan tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, Khai thuê hải quan tại Cha Lo, Quảng Bình • Nhận khai báo hải quan tại khu vực miền Trung
  Chúng tôi có đội ngũ nhân viên tại các cửa khẩu : Cầu Treo, Hà Tĩnh
  Cha Lo ( Quảng Bình), Lao Bảo ( Quảng Trị)
  Và tại một số như Vinh và Vũng Áng.

  Chúng tôi nhận làm dịch vụ hải quan và khai báo hải quan điện tử, tư vấn nhập khẩu hàng hóa.
  Chúng tôi cũng nhận dịch vụ logistics trọn gói, hợp nhất từ khai báo, vận chuyển đến giao nhận, kiểm đếm.
  Rất mong được phục vụ
  Vinalines Logistics JSC.,
  www.vinalineslogistics.com.vn
  www.vnll.vn


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.