Cần cước vận chuyển HCM -HPH  • Chào mọi người

    Mình đang có nhu cầu vận chuyển cont 40 thường và 40 Ot tuyến HCM-HPH trong tuần này hoắc tuần sau.

    Ai có cước và trucking thì liên hệ giúp mình vào SDT 0943064205 hoặc email: quocvietvnll1602@gmail.com với nhé

    Mình xin cảm ơn


Log in to reply