Dịch vụ logistics và thủ tục hải quan, hàng quá cảnh và tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu tại miền Trung ( Cầu Treo, Chalo, Lao Bảo, Bờ Y, Na Mèo ) • Dịch vụ logistics và thủ tục hải quan, hàng quá cảnh và tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu tại miền Trung ( Cầu Treo, Chalo, Lao Bảo, Bờ Y, Na Mèo )
  Chúng tôi có các nhân viên hải quan tại các cửa khẩu.
  Nhận làm các dịch vụ khai báo Hải quan sang Lào và vận chuyển hàng hóa.
  Vận chuyển hàng container các loại và vận chuyển hàng hóa khác.
  Vận chuyển quốc tế có transit

  Liên hệ
  VNLL
  VYL
  CCL
  0975145079
  0943064205

  #vanchuyenquocte #dichvulogistics
  #vinalineslogistics #thutuchaiquan #khaibaohaiquan #tamnhaptaixuat
  #transitquaLao
  #vanchuyenLao
  #vanchuyenLaoThaiLan
  #vanchuyenVietLao • Hàng gỗ đang bị dừng hả thớt.
  Hàng tntx từ Lào??