Công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn là gì • Công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn là gì. Các vướn mắc của doanh nghiệp và giải đáp:

  • Công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn là gì?

  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN đã định nghĩa như sau:

  • Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
  • Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
  • Sản phẩm nào công bố hợp quy và sản phẩm nào công bố phù hợp quy định ATTP?

  Căn cứ pháp lý về công bố hợp quy:

  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy.
  • Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
  • Luật thực phẩm số 55/2010/QH12..
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP.

  Để hạn chế tối đa sự hiểu lầm trong công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định ATTP cụ thể như sau:

  Quy chuẩn kỹ thuật là những quy định mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật, yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường… trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, …

  Ví dụ:

  • QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
  • QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
  • QCVN 8-3: 2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
  • QCVN 15-1: 2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
  • QCVN 11-1:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi....

  Những sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng rồi thì sẽ tiến hành công bố hợp quy, ngược lại sản phẫm chưa có quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng thì phải tiến hành công phố phù hợp quy định ATTP cho tới khi có quy chuẩn và hiệu lực thực hiện.

  Hồ sơ công bố hơp quy bao gồm:

  • Bản công bố hợp quy
  • Giấy phép kinh doanh
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP
  • Kết quả kiểm nghiệm không quá 12 tháng
  • Báo cáo đánh giá hợp quy
  • Kế hoạch kiểm soát chất lượng
  • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).

  » Dịch vụ công bố sản phẩm hàng hóa

  Mọi chi tiết liên hệ: VNLL
  Điện thoại: 0975145079 / 0943064205 - Chat Zalo - Gửi nhu cầu email: • Công bố hợp quy hợp chuẩn
  #congbohopquy #congbochatluong
  #dichvulogistics #thutuchaiquan • Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu hàng dự án vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn