Con đường tơ lụa trên biển và Chiến lược một vành đai, một con đường • Hiện tại vẫn còn nhiều mối nghi ngờ về tính hiệu quả của các chiến lược này của TQ nhằm nắm được luồng đi của hàng hóa từ Đông sang Tây.
  Phải nói, TQ đã là công xưởng của thế giới thì việc Vãng Lai hàng hóa là đương nhiên.
  Việc triển khai con đường cho thấy được khả năng nhìn nhận rất lớn đến việc vận chuyển hàng hóa và làm chủ các tuyến.
  Hiện nay họ đã làm được thông suốt các tuyến sang châu Âu.
  Tuy giá chưa hẳn cạnh tranh nhưng thời gian là ngắn hơn so với đường biển.
  Và liệu TQ có thành công không?

  Mời các bạn cho ý kiến ...