Logistics và các Start Up • Hiện tại các doanh nghiệp làm về vận tải mà không có chiếc xe nào như Uber và Grab.
  Các doanh nghiệp này ngày càng chiếm lĩnh phần lớn thị trường liên quan đến vận chuyển người và đang từng bước phát triển sang giao nhận hàng hóa và chuyển phát, ship.
  Ưu điểm chính là hệ thống phần mềm cũng như hệ thống tài chính phục vụ ..
  Các start up liên quan đến logistics hiện nay cũng đang nhắm về các giải pháp vận tải, các phần mềm quản lí vận tải, phần mềm cho các shipper, phần mềm cho thuê kho, một số phần mềm đã đạt được các vị trí cao và thu hút được các nguồn vốn cho start up..
  Logivan, hay Smartlog, và một số phần mềm khác..
  Hãy cùng nhau trao đổi để các start up phát triển mạnh mẽ và giảm giá thành nhằm có thể ứng dụng và tiết kiệm chi phí quản lí , nâng cao hiệu quả doanh nghiệp..


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.