Vướng mắc khai báo trên eCUS • Công ty chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc khai báo hải quan trên Ecus cụ thể như sau: 1. Đính kèm chứng từ lên Ecus nhưng không lấy được số tiếp nhận 2. Tờ khai thông quan nhưng không lấy được danh sách hàng hóa. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn trong 2 ngày trở lại đây dẫn đến rất nhiều lô hàng nhập và hàng xuất của Công ty chúng tôi bị chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty chúng tôi.

  Đáp:

  Căn cứ công văn 5459/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 09 năm 2018 của Tổng Cục Hải quan theo đó có nội dung hướng dẫn như sau:

  “1. Đối với các trường hợp tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, công chức hải quan tiếp nhận các chứng từ giấy thuộc hồ sơ giải quan do người khai hải quan nộp/xuất trình để giải quyết thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa theo quy định;

  1. Đối với các tờ khai luồng xanh, công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan gửi bổ sung chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống sau khi thông quan trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông quan.

  Để tránh quá tải cho hệ thống, Cục Hải quan tỉnh/thành phố thông báo và khuyến nghị người khai hải quan gửi bổ sung các chứng từ thuộc tờ khai luồng xanh qua hệ thống ngoài giờ hành chính hoặc trong ngày nghỉ, ngày lễ”

  Ngoài hướng dẫn trên, khi có vướng mắc khác, đề nghị công ty liên hệ Tổng đài hỗ trợ Vnaccs của Tổng cục Hải quan theo các số điện thoại trên website Tổng cục Hải quan để được xử lý nhanh hay tập hợp phản ánh choi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục.

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.