Thủ tục nhập khẩu linh kiện để sản xuất đồ chơi ngoài trời, trong nhà • Hiện chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu linh kiện để sản xuất đồ chơi ngoài trời, trong nhà ví dụ mô tơ, cần gắp, bảng điện tử, bo mạch,....Sau đó về chúng tôi sẽ sản xuất khung, vỏ cho các đồ chơi ngoài trời và trong nhà. Sau đó bán tại thị trường Việt Nam. Vậy những mặt hàng nhập khẩu như đã nêu ở trên có phải xin giấy phép chuyên ngành hay có sự quản lý nhà nước nào không? Sản phẩm làm ra có phải đăng ký chất lượng hay công bố chất lượng gì không?

  Đáp:

  Do công ty chỉ nêu tên hàng hóa, không cung cấp chi tiết, tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời

  1. Đối với mặt hàng mô tơ:

  Căn cứ điều 2 và khoản 2, khoản 4 điều 3 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017 (có hiệu lực từ 25/04/2017).

  “Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng

  1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp

  a. Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quan compact, chấn lưu điện tử và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hoà nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, mày giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện;

  Điều 3. Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

  ...2. Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại

  Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 điều này).

  1. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dụng mới”.

  Theo các quy định trên, khi nhập khẩu động cơ điện, công ty phải thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

  1. Đối với các mặt hàng cần gắp, bảng điện tử, bo mạch....

  Các mặt hàng cần gắp, bảng điện tử, bo mạch không thuộc các trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và không thuộc danh mục sản phẩm nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

  Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 15/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính.

  1. Đối với sảm phẩm đồ chơi do công ty sản xuất ra

  Căn cứ điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định:

  Điều 4. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường

  1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm:

  a) Bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường;

  b) Tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm.

  1. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

  Đối với sản phẩm nhóm 2 có yêu cầu đặc thù về quá trình sản xuất thì Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của quá trình sản xuất hoặc quy định cụ thể yêu cầu về quá trình sản xuất trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm đó. Người sản xuất có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và được chứng nhận hợp quy bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định.

  1. Trường hợp sản phẩm nhóm 2 có đặc tính mới tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích mà đặc tính mới này chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hoặc sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn thì người sản xuất có trách nhiệm chứng minh sản phẩm đó an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Sản phẩm loại này chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường sau khi được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cho phép.

  Căn cứ khoản 2 điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP) quy định:

  1. Bổ sung Điểm c Khoản 1 và sửa đổi Khoản 2 Điều 4 như sau:

  “1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 28 của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm:

  c) Trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19b Nghị định này.

  1. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Việc công bố hợp quy được quy định chi Tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:

  a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

  b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

  c) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp sản phẩm sản xuất đang được áp dụng biện pháp quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản này, nếu phát hiện chất lượng không bảo đảm, gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về hoạt động sản xuất thì khi đó sản phẩm sản xuất sẽ chuyển sang áp dụng biện pháp ở mức độ chặt hơn.

  Đối với sản phẩm nhóm 2 có yêu cầu đặc thù về quá trình sản xuất thì bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của quá trình sản xuất hoặc quy định cụ thể yêu cầu về quá trình sản xuất trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm đó. Người sản xuất có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quá trình sản xuất và được chứng nhận hợp quy bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật”.

  Đồ chơi trẻ em thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017. Do đó, công ty phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường và công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

  Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.