Thủ tục xuất khẩu linh kiện xe máy  • chúng tôi dự kiến mua phụ tùng ( yếm nhựa, tay nắm ,bu gi,đèn xe, ..) của xe máy, được sản xuất từ trong nước để xuất khẩu đi Hàn quốc. Xin tư vấn giúp chúng tôi : - Thuế xuất khẩu của linh kiện xe máy ? - Xuất khẩu mặt hàng này có phải xin giấy phép không ? - Hồ sơ khai hải quan hàng xuất gồm : Tờ khai hải quan, Invoice (ghi rõ chủng loại và đơn giá) , Packing list hàng hóa - Thành phần hồ sơ Khai hải quan xuất khẩu như vậy có đủ không ? hay cần bổ sung thêm giấy tờ nào nữa ?

    Đáp:

    Các mặt hàng yếm nhựa, tay nắm, bu gi,đèn xe, … không thuộc trường hợp cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ nên có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

    Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 15/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính.

    Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.