Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng • Báo cáo của Tổng cục Thống kê về XNK hàng hóa của Việt Nam cho thấy, tính chung 10 tháng năm 2018 Việt Nam tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,7 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 27,1 tỷ USD.
  Tính chung 10 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 200,27 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 56,82 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 143,45 tỷ USD (chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 13,2%.

  Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thoại và linh kiện đạt 40,7 tỷ USD, tăng 10,6%; hàng dệt may đạt 25,2 tỷ USD, tăng 17,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 24,3 tỷ USD, tăng 15,2%.

  Riêng với mặt hàng dầu thô, tính chung 10 tháng tiếp tục giảm mạnh về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu dầu thô đạt 1,8 tỷ USD, giảm 24,8% về kim ngạch và giảm 45,4% về số lượng.

  Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng, Tổng cục Thống kê cho biết, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 39 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

  Ở chiều NK, tính chung 10 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,84 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 77,50 tỷ USD, tăng 12%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 116,34 tỷ USD, tăng 11,7%.

  Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong 10 tháng gồm điện tử, máy tính và linh kiện đạt 34,6 tỷ USD, tăng 13,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 27,5 tỷ USD, giảm 2%; điện thoại và linh kiện đạt 12,6 tỷ USD, giảm 1,6%...

  Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 52,9 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017.

  Tính chung 10 tháng Việt Nam tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,7 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 27,1 tỷ USD.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.