Philippines mời thầu quốc tế 500.000 tấn gạo trắng 25% tấm • Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương): Mới đây, Tổng cục Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đã thông báo tổ chức đấu thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo 25% tấm theo hình thức Chính phủ-tư nhân (G2P).

  Thời gian giao hàng trước ngày 3/12/2018 và trước ngày 31/1/2019.

  Đấu thầu lần này mở cho tất cả các nhà thầu quan tâm, cả trong nước và nước ngoài, đáp ứng tiêu chuẩn về tư cách tham dự thầu theo quy định tại Thư mời thầu số 2019-11 của NFA.

  Khối lượng 250.000 tấn được chia làm 9 gói thầu, giao tại 14 cảng do NFA chỉ định. Trong đó, gói thầu lớn nhất với số lượng 118.000 tấn và gói thầu nhỏ nhất với số lượng 28.000 tấn. Các thương nhân có thể chào từng gói hoặc cả 9 gói thầu và phải chào hết số lượng của mỗi gói.

  Giá trần tham chiếu gạo 25% tấm tương ứng vào khoảng 447,88 USD/tấn với điều kiện giao hàng CIF (giá FOB, bảo hiểm, cước phí), DAP (giao tại nơi đến), FOW (giao đến kho) và xếp vào trong các kho được NFA chỉ định. Thanh toán trả chậm 30 ngày kể từ ngày người mua nhận được bộ chứng từ đầy đủ.

  Cục Xuất nhập khẩu lưu ý: Các thương nhân khi tham gia đợt thầu này cần phải tính toán kỹ, cân đối với số lượng tham gia đấu thầu, giá chào thầu đồng thời cần xem xét kỹ về điều kiện đưa ra của NFA như giao hàng, phẩm chất quy cách hàng hóa, thanh toán, ký quỹ, tiêu chí năng lực của nhà thầu...Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.