Phần mềm quản lý vận tải container Winta Logistics • Phần mềm quản lý vận tải, dịch vụ vận chuyển Container Winta Logistics

  Phần mềm quản lý vận tải, dịch vụ vận chuyển, giao nhận Logistics (Winta Logistics) là phần mềm được Công ty Winta thiết kế và xây dựng dựa trên các yêu cầu quản lý rất đặc thù của ngành vận tải và kinh nghiệm phát triển Hệ thống phần mềm ứng dụng quản trị tổng thể doanh nghiệp (Winta ERP) và giới thiệu đến khách hàng Giải pháp Phần mềm Winta Logistics quản lý vận tải Container, quản lý đầu kéo, chi phí dịch vụ vận chuyển & nâng hạ container. Toàn bộ hệ thống được xây dựng theo quy trình nghiệp vụ quản lý từ khâu nhận booking, xử lý booking, chuyển điều phối xe cho từng container, quản lý đầu kéo và tính hiệu quản hoạt động cho từng container vận chuyển với các phân hệ (Module) trọng tâm như sau:

  · Công nghệ

    Cơ sở dữ liệu SQL-Server 2008 - 2014 là cơ sở dữ liệu tiên tiến của Microsoft được sử dụng cùng với hệ thống được thiết kế theo mô hình nhiều lớp cho phép làm việc tốt với khối lượng dữ liệu lớn. Ngôn ngữ sử dụng theo công nghệ mới .NET 2008 - 2015 và Crystal report cho phép xử lý số liệu lớn và nhanh nhất hiện nay, luôn đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty, có thể tương thích với dữ liệu của các phần mềm khác
    Gửi email, tin nhắn điện thoại tới tài xế, chủ hàng, khách hàng nhân các sự kiện, thông báo.
    Xem báo cáo Online mọi lúc mọi nơi trên nền Web dành cho quản lý.
    Có App riêng hỗ trợ trên điện thoại dành cho tài xế để thông báo Lệnh điều xe, báo cáo bảng kê lương vận chuyển và chi phí, tài xế có thể cập nhật tình trạng vận chuyển (Đã lấy xong hàng, đã giao hàng, đang sửa chữa, vv….) và gửi tin nhắn đến chủ hàng báo ngày giờ, nơi giao. Kết hợp định vị vệ tinh GPS vị trí của tài xế trên mọi cung đường.
  

  Hệ thống

    Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
    Quản lý theo nhóm/bộ phận.
    Phân quyền chi tiết theo chức năng của từng nhóm, bộ phận, nhân viên.
    Lịch sử thao tác: Theo dõi quá trình truy suất vào hệ thống của các nhân viên trong công ty, ngăn chặn kịp thời những truy suất bất hợp pháp
    Tiện ích dữ liệu: Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
  

  · Thông tin chung

    Quản lý thông tin xe: Nhà xe, loại xe, số xe, đặc điểm, …
    Quản lý tình trạng xe: đang sửa chữa, đang ở bãi, đang chở hàng.
    Quản lý danh mục kho, bãi, hảng tàu, cảng, Rơmooc, container, đầu kéo
    Quản lý thông tin tài xế, tài phụ: Tên, điện thoại, địa chỉ, bằng lái, giấy tờ xe,…
    Quản lý thông tin khách hàng, đối tác, hợp đồng
    Đăng ký tuyến đường, cự ly vận tải.
    Đăng ký bảng phí cho từng loại dịch vụ thuế.
    Đăng ký khung chi phí cho các loại dịch vụ vận tải.
    Quản lý bảng giá dịch vụ vận tải: Giá khác nhau cho từng KH, cho dù cùng tuyến/size cont.
    Quản lý bảng giá dịch vụ nâng hạ container: nhiều bãi, nhiều giá.
    Quản lý định mức tiêu hao nhiên lệu
  

  · Nghiệp vụ

  o Quản lý thông tin đặt hàng

  o Quản lý kế hoạch vận chuyển/làm hàng

  o Quản lý lịch trình

  o Quản lý chi phí

  o Quản lý giao nhận hàng hóa (Delivery)

  o Quản lý giao nhận vận chuyển quốc tế (Shipping)

  o Quản lý hàng tồn kho

  o Quản lý công, tính lương

  o Quản lý bảo trì, sửa chữa

  o Quản lý công nợ

  o Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

  o Hỗ trợ đa tiền tệ

  o Quản lý quan hệ khách hàng

  o Liên kết phân hệ kế toán

  · Báo cáo

    Theo xe
      Báo cáo chi phí chi tiết doanh thu/chi phí/lãi lỗ của từng chuyến đi của từng xe.
      Báo cáo doanh thu tiền hàng của từng xe.
      Báo cáo tổng hợp/chi tiết sữa chữa theo từng xe.
      Báo cáo chi phí khấu hao, phân bổ chi phí theo xe. 
      Báo cáo tổng chi phí của từng xe trong từng tháng. 
      Báo cáo kết quả kinh doanh của từng xe.
    Theo tài xế
      Bảng theo dõi quá trình làm việc của tài xế.
      Bảng kê thanh toán vận chuyển tài xế.
      Bảng kê chi phí vận chuyển tài xế.
      In phiếu lương thanh toán với tài xế.
    Theo khách hàng
      Bảng kê vận chuyển khách hàng.
      Bảng kê vận chuyển xe ngoài
      Bảng kê chi phí thu chi hộ.
      Thống kê doanh số theo khách hàng.
      Báo cáo công nợ phải thu, phải trả, xe ngoài.
      Báo cáo tình trạng giao hàng theo đơn hàng.
      Báo cáo hàng mất, hao hụt.
      Báo cáo tình trạng đền bù.
    Tồn kho
      Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.
      Báo cáo nhập xuất tồn kho phụ tùng.
      Thẻ kho.
      Sổ chi tiết vật tư.
    Tổng hợp
      Báo cáo chi tiết phí nâng hạ container hàng /rỗng.
      Báo cáo chi tiết phí vận chuyển container hàng /rỗng.
      Báo cáo chi tiết theo tuyến đường.
      Báo cáo chi tiết phí theo chứng từ dịch vụ hải quan.
      Phân tích kết quả kinh doanh theo tuyến đường.
      Báo cáo tổng chi phí phát sinh theo từng mục chi.
    Báo cáo thuế
      Các báo cáo thuế theo tiêu chuẩn của BTC nếu có tích hợp phân hệ kế toán.
    Quản trị
      Báo cáo tổng doanh thu của công ty, chi nhánh, bộ phận.
      Báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
      Một số báo cáo được thiết kế theo đặc thù riêng.
  

  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  Công Ty Cổ Phần Winta
  Trụ sở: Tầng 1, Tòa nhà Gia Thy, 158 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  19007202 (Nhấn phím 2) (Kỹ thuật)
  19007202 (Nhấn phím 1) (Tư vấn - kinh doanh)
  Fax: 02871087202
  Email: info@winta.com.vn
  Ms Thơ : 0987035532


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.