Thủ tục nhập khẩu mật ong • 1/ Căn cứ pháp lý:

  Căn cứ quy định Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mặt hàng mật ong nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm dịch động vật.

  2/ Hồ sơ:

  • Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

  a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

  Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

  b) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.

  c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.

  đ) Giấy chứng nhận kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) theo quy định của pháp luật: 01 bản chính. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

  e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

  f) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  g) Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu (đối với trường hợp nhập khẩu uỷ thác): nộp 01 bản chụp;

  3/ Cơ quan và trình tự thực hiện:

  • Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận kiểm tra quyết định thông quan theo quy định .
  • Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan.
   4/ Cách thức thực hiện:
  • Khai báo qua hệ thống thông quan điện tử trên chương trình Vnaccs/Vcis và thực hiện các bước theo chỉ định của hệ thống.
   5/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  • Theo thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.


 • Mã Hs và thủ tục nhập khẩu mật ong

  • Căn cứ vào các Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì mặt hàngMật ong không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện do đó Công ty có thể mở tờ khai nhập khẩu đối mặt hàng trên như hàng hóa thương mại thông thường.

  • Căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, thì mặt hàng:

  • Mật ong tư nhiên có mã số thuế thuộc nhóm 0409000000; thuế suất thuế Nk ưu đãi: 10%; thuế suất thuế GTGT: 10%.

  • Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên có mã số thuế thuộc nhóm 1702902000; thuế suất thuế Nk ưu đãi: 10%; thuế suất thuế GTGT: 10%.

  Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu.

  -Căn cứ Danh mục sản phẩm hàng hóa được kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 2761/2009/QĐ-BYT ngày 31/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì mặt hàng Mật ong thành phẩm thuộc “Thực phẩm bao gói sẵn sử dụng trực tiếp”, do đó phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu. • Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mr Việt : 0943.064.205Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.