Cho thuê tàu chở sắt thép vật liệu xây dựng , vận tải đường biển quốc tế ( Trung Quốc, Thái Lan) • Cho thuê tàu chở sắt thép vật liệu xây dựng , vận tải đường biển quốc tế ( Trung Quốc, Thái Lan)
  Nhận vận chuyển tàu biển, tàu rời quốc tế

  VNLL
  CCL
  0975145079

  #vanchuyenduongbien #vanchuyentauroi
  #chothuetauroi #chothuetau
  #vanchuyenquocte #dichvulogistics
  #doortodoor
  #vanchuyenTrungQuoc #vanchuyenThaiLan • Một số cảng tại Trung QUốc
  Khâm Châu
  Phòng THành
  Quảng CHâu
  Thâm Quyến
  Hạ Môn
  Thượng Hải
  Tô CHâu
  Thiên Tân • Vận chuyển tàu rời, các gam tàu từ 5000-3 vạn tấn
  Từ các cảng Việt Nam