Vận chuyển hàng hóa Toàn quốc, giá cả hợp lý . Liên hệ 0966 443 441 - ms Loan • Vinasim chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quá khổ, siêu to, siêu dài phục vụ các siêu dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  Cung cấp phương tiện vận tải chuyên dụng, phù hợp để vận chuyển loại hàng hóa đặc biệt, hàng xuyên biên giới, đi cửa khẩu, KCN, KCX
  Tính toán, xếp dỡ hàng hóa một cách khoa học, đảm bảo an toàn- tiết kiệm và thuận tiện;
  ✈️ Xin cấp phép đối với các hàng hóa đặc thù,
  ✈️Liên hệ với các cơ quan chức năng hỗ trợ khi cần
  Làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa khi qua biên giới;
  Kiểm soát hàng hóa lưu thông 24/24


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.