9 tháng đầu năm, lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 386 triệu tấn  • Theo Cục Hàng hải Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2018, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 386 triệu tấn. Trong đó, lượng hàng hóa container đạt hơn 13,3 triệu TEU, tăng lần lượt 18% và 27% so với cùng kỳ năm 2017.
    alt text
    Riêng tháng 9/2018, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần 42,9 triệu tấn, lượng hàng container đạt hơn 1,4 triệu TEU, tăng lần lượt 18% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Các cảng tại TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng có khối lượng lớn nhất khi đạt từ 51,98 - 73,53 triệu tấn. Một số khu vực cảng biển khác cũng nằm trong top có lượng hàng hóa thông qua cao nhất cả nước như: Hà Tĩnh tăng 97% (từ gần 8,86 triệu tấn lên gần 17,5 triệu tấn); Quảng Nam tăng 83,5% (từ xấp xỉ 938 nghìn tấn lên hơn 1,7 triệu tấn); Nghệ An tăng 81% (từ hơn 3,5 triệu tấn đến gần 6,5 triệu tấn). Ngoài ra, một số cảng thuộc khu vực như: Bình Thuận, Mỹ Tho cũng có lượng hàng hóa thông qua tăng từ 40 - 46%.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.