Xuất trình vận đơn trong hồ sơ miễn thuế theo hình thức gì?  • Trước vướng mắc của DN liên quan đến việc xuất trình vận đơn MBL/HBL khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu, cơ quan Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.
    Theo đó, trong văn bản trả lời Chi nhánh Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

    Giải thích cụ thể về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan nêu: Theo quy định tại Điều 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này.

    Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan “Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.