Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu • Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu:
  Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
  Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)
  Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ)
  Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
  Customs declaration form: tờ khai hải quan
  Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)
  Freight: Hàng hóa được vận
  Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
  Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để
  thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
  Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
  Debit (n): Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ; (v): Ghi vào sổ nợ
  Insurance premium: Phí bảo hiểm
  Loan (n): Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái
  Merchandise: Hàng hóa mua và bán
  Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
  Stevedorage (n): Phí bốc dỡ
  Wage (n): Tiền lương, tiền công

  DOWNLOAD: Từ vựng chuyên ngành Xuất nhập khẩu
  2. Các mẫu câu giao tiếp tiếng anh xuất nhập khẩu cơ bản:
  Công ty ABC là một trong những công ty lâu đời và có uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cáp quang tại Việt Nam.
  ABC company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam.
  Công ty chúng tôi thường hợp tác với các đối tác ở khu vực Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…
  We have contracts with partners in Asia such as Japan, Korea, India…
  Chúng tôi được biết về các sản phẩm của công ty các bạn qua triển lãm Vietnam Electric 2014 và muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm này.
  We have learnt about your company’s products in Vietnam Electric 2014 Exhibition and would like to find out more about these.
  Bạn có thể gửi cho tôi sách giới thiệu sản phẩm và sản phẩm mẫu để tham khảo trước không?
  Could you send me the brochure and sample for advanced reference?
  Bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán nào?
  What mode of payment do you want to use?
  Chúng ta hãy thảo luận về việc thanh toán chậm và hậu quả của nó.
  Let’s discuss about delay and result of delay.