Tổng hợp tiếng anh xuất nhập khẩu bạn cần biết • Tài liệu tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu
  Mẫu hội thoại:

  Hãy cùng đọc các đoạn mẫu hội thoại tiếng Anh sau đây để nâng cao khả năng tiếng Anh của chính mình:

  Alex: How do you do, Mr. Robert ? My name is Alex. I am the representative of X Company. Here is my name card.

  Hân hạnh được gặp ông, thưa ông Robert . Tên tôi là Alex. Tôi là đại diện của công ty X. Đây là danh thiếp của tôi.

  B: Nice to meet you, Miss Alex. What can I do for you?

  Hân hạnh được gặp cô, cô Alex. Tôi có thể giúp gì cho cô?

  A: We deal in leather goods, such as gloves, suitcases and handbags. I am here to see whether we can build up our business.

  Chúng tôi kinh doanh các mặt hàng da như găng tay, va-li và túi xách tay. Tôi đến đây để xem liệu chúng ta có thể thiết lập quan hệ kinh doanh hay không?

  B: Can you tell me the background of your company?

  Xin cô vui lòng cho biết sơ qua về công ty của cô được không?

  A: Of course. We have three hundred employees who work in 15 production lines in Shenzhen. Our products have enjoyed successful sales wherever they have been introduced.

  Dĩ nhiên. Chúng tôi có ba trăm nhân viên làm việc trong 15 dây chuyền sản xuất ở Thẩm Quyến. Các sản phẩm của chúng tôi đều bán rất chạy ở bất cứ nơi nào chúng được đưa ra tiêu thụ.

  B: Do you have any catalogues?

  Cô có ca-ta-lô nào không?

  A: Yes, here they are.

  Chúng đây ạ.

  B: Thank you. Does this show the full range?

  Cảm ơn cô. Cuốn này giới thiệu đầy đủ các mặt hàng phải không?

  A: No. We have hundreds of items, but these are the lists of the most popular ones.

  Thưa ông, không. Chúng tôi có hàng trăm mặt hàng, nhưng đây chỉ là những danh mục các mặt hàng phổ biến nhất.

  B: Well, I think I need some time to look at these catalogues. I’ll call you as soon as I have made a decision.

  À, tôi nghĩ là tôi cần thời gian để xem các ca-ta-lô này. Tôi sẽ gọi cho cô ngay khi quyết định xong.

  A: All right. We will look forward to receiving your order.

  Vâng. Chúng tôi mong sẽ nhận được đơn đặt hàng của ông.
  Các mẫu câu thông dụng:
  Công ty ABC là một trong những công ty lâu đời và có uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cáp quang tại Việt Nam. (ABC company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam.)
  Công ty chúng tôi thường hợp tác với các đối tác ở khu vực Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ… (We have contracts with partners in Asia such as Japan, Korea, India…)
  Chúng tôi được biết về các sản phẩm của công ty các bạn qua triển lãm Vietnam Electric 2014 và muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm này. (We have learnt about your company’s products in Vietnam Electric 2014 Exhibition and would like to find out more about these.)
  Bạn có thể gửi cho tôi sách giới thiệu sản phẩm và sản phẩm mẫu để tham khảo trước không? (Could you send me the brochure and sample for advanced reference?)
  Bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán nào? (What mode of payment do you want to use?)
  Chúng ta hãy thảo luận về việc thanh toán chậm và hậu quả của nó. (Let’s discuss about delay and result of delay.)
  Từ vựng thông dụng:
  Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
  Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)
  Container: Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ)
  Customs: Thuế nhập khẩu; hải quan
  Customs declaration form: tờ khai hải quan
  Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)
  Freight: Hàng hóa được vận
  Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
  Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
  Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung
  Debit (n): Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ; (v): Ghi vào sổ nợ
  Insurance premium: Phí bảo hiểm
  Loan (n): Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái
  Merchandise: Hàng hóa mua và bán
  Packing list: Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra)
  Stevedorage (n): Phí bốc dỡ
  Wage (n): Tiền lương, tiền công