Doanh nghiệp chuyển phát nhanh không bắt buộc phải là đại lý hải quan  • Việc đăng ký tờ khai XNK trị giá thấp trên Hệ thống VNACCS đối với hàng vận chuyển qua cửa khẩu đường bộ vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 169 Express.

    Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 3 Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh, gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, địa điểm làm thủ tục hải quan gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan quản lý địa điểm kiểm tra tập trung… Theo đó, hàng hóa của công ty gửi qua đường bộ từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, Tây Ninh được thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu. Đây là hình thức mới phát sinh trên thực tế, do vậy hệ thống VACCS/VCIS chưa cho phép đăng ký tờ khai MIC/MEC qua cửa khẩu đường bộ.

    Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tiếp thu trường hợp của DN để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 191/2015/TT-BTC nhằm tạo thuận lợi cho DN.

    Bên cạnh đó, trả lời vướng mắc của DN về việc Công ty có phải bắt buộc phải được cấp mã số đại lý thủ tục hay không, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Bưu chính 2010: “DN cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế được thay mặt người sử dụng dịch vụ bưu chính thực hiện các thủ tục XK, NK bưu gửi khi là đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính”. Ngoài ra, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư 191/2015/TT-BTC người khai hải quan bao gồm DN chuyển phát nhanh. Theo đó, DN chuyển phát nhanh khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty không bắt buộc phải là đại lý hải quan.

    Hiện nay, mã số tạm (gồm 13 chữ số 9999999999-998) được sử dụng trong hệ thống VNACCS/VCIS được áp dụng cho những đơn vị là đại lý làm thủ tục hải quan. Trường hợp, các DN chuyển phát nhanh không phải là đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cấp mã khai báo riêng. Do vậy, khi hệ thống VNACCS của cơ quan Hải quan hoàn chỉnh chức năng đăng ký tờ khai MIC/MEC qua cửa khẩu đường bộ, công ty liên hệ với Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được cấp mã khai báo riêng.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.