Quy trình nhận cont hàng nhập và giao cont hàng xuất tại cảng VICT áp dụng Hải quan tự động từ 25/09/2018 • Quy trình nhận cont hàng nhập và giao cont hàng xuất tại cảng VICT áp dụng Hải quan tự động từ 25/09/2018

  Quy trình Đối với container hàng nhập tại cảng Vict:

  • Những tờ khai mở từ ngày 25/09/2018: Quý khách hàng mang EIR và tờ mã vạch (DS Container Đủ Điều Kiện Qua KV GSHQ ) đến phòng 4098 của cảng để kiểm tra và xác nhận thông quan trước khi đưa phiếu EIR cho xe vào cảng lấy container.

  • Những tờ khai đã mở trước ngày 25/09 thì vẫn thanh lý Hải quan theo qui trình cũ . Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại phòng 4098 để được hướng dẫn kiểm tra và xác nhận thông quan trước khi đưa phiếu EIR cho xe vào cảng lấy container.

  Lưu ý: Cảng Vict chỉ cho xe vào cảng khi có xác nhận container đã thông quan trên hệ thống Hải quan.

  Quy trình Đối với container hàng xuất tại cảng Vict:

  Sau khi hạ cont tại bãi quý khách hàng vào phòng 4098 để kiểm tra thông quan, hoặc vào trang web của VICT, địa chỉ :

  www.vict-vn.com/ContainerEnquiry.aspx để theo dõi.

  Lưu ý: Phòng 4098 kế bên phòng hải quan giám sát hàng xuất, phía sau tòa nhà hành chính cảng Vict.

  Để được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ:

  • Số tổng đài cảng Vict : 028 3872 9999 số máy nhánh: 474

  • Số trực tiếp : 028 3872 4212

  • Số hotline Vietnam International Container Terminals: 090 666 7035


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.