Đầu kéo mỹ 1G Maxxforce Hoàng Huy 2013 01 Giường, Giá yêu thương, Bán trả góp 80% • ![alt text](0_1538448583307_11263339_f5e557ddd3cc33926add.jpg image url)0_1538448593501_11263350_f8fca7c623d7c3899ac6.jpg
  Tên sản phẩm : Xe đầu kéo mỹ maxxforce, xe đầu kéo maxxforce 01 giường

  • Động cơ : Maxxforce 430HP-450HP
  • Tổng tải trọng : 38.225 kg
  • Trọng lượng bản thân: 7.115 kg
  • Thể tích: 12.450 cm3
  • Số người: 02
  • Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao : 7.921 x 2.500 x 3.900 mm
  • Lốp: 295/75R22.5
   Cam kết với khách hàng.
   Đã xử lý khí thải triệt để và bảo hành khí thải trọn đời
   Động cơ Maxxforce 13 12.4L - 430hp - 450hp
   Giá cho vay 80%: 237.000.000
   Hotline 0943 398 541

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.