Tình hình hệ thống kho hàng, bến bãi trên địa bàn Hà Nội • Theo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, tại hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố đều có các hệ thống kho bãi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lưu kho, bến bãi, và vận chuyển hàng hoá cho các doanh nghiệp.

  Ngoài ra, cũng có một số doanh nghiệp tư nhân bắt đầu đầu tư xây dựng nhà kho để tự kinh doanh hoặc cho thuê, tuy nhiên diện tích các nhà kho này nhỏ do quỹ đất trên địa bàn Thành phố không nhiều, vốn đầu tư của các doanh nghiệp không lớn.

  Tại các nhà ga, hệ thống kho cơ bản có cơ sở vật chất lạc hậu vì xây dựng đã lâu và không thường xuyên được đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng.

  Tại các bến thủy nội địa cũng đã có các bến, bãi tập kết trung chuyển hàng hóa. Nhìn chung, hệ thống kho hàng, bến bãi trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết và gần như chưa có chuyển biến rõ rệt nhằm hỗ trợ lưu thông hàng hóa.

  Ngoài hệ thống kho bãi thông thường, trên địa bàn Thành phố đang duy trì hệ thống kho, bãi container phục vụ hàng hóa xuất, nhập khẩu tại 02 cảng ICD là cảng ICD Mỹ Đình và cảng ICD Gia Lâm, trong đó cảng ICD Gia Lâm được hình thành từ năm 1996. Giống như các ICD tại miền Bắc được đánh giá là số lượng còn ít, diện tích và quy mô khai thác nhỏ, chưa có các trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng.

  Về kết nối các loại hình giao thông, các ICD mới chỉ sử dụng đường bộ, chưa kết nối được với đường sắt và đường sông. Phạm vi khai thác còn hạn chế, chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ, cho thuê kho bãi và một số dịch vụ có liên quan. Hiệu quả về chi phí vận tải từ kho chủ hàng tới cảng biển còn thấp, chưa có sự gắn kết chặt chẽ với cảng biển và các công ty vận tải biển.

  Để mở rộng năng lực thông qua cho hàng hóa container và thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13/12/2011, UBND Thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 02 cảng cạn ICD mới tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (quy mô 23,2ha) và tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (quy mô giai đoạn 1 là 19,2ha, giai đoạn 2 là 28ha).

  VITIC tổng hợp/ Theo Đề án Quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 • Hà Nội duyệt đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics đến năm 2025
  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký Quyết định 814/QĐ-UBND chính thức phê duyệt đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics đến năm 2025...
  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chính thức phê duyệt đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

  Theo quyết định số 814/QĐ-UBND, Hà Nội sẽ tạo điều kiện và phối hợp, hỗ trợ để các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề phát huy vai trò, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ logistics.

  Cụ thể, Thành phố sẽ kết nối tổ chức sự kiện và tạo ra các mối liên hệ giao thương với các hiệp hội, các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hợp tác, ký kết hợp đồng; tiếp cận tín dụng ưu đãi, kết nối cung cầu; tập huấn, phổ biến kiến thức về kinh doanh dịch vụ logistics, tạo chuyển biến về nhận thức ưu tiên sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài thay cho tự tổ chức hoạt động logistics trong bối cảnh hội nhập; từng bước triển khai mô hình logistics 4PL và 5PL trên cơ sở phát triển thương mại điện tử và quản trị chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp.

  Bên cạnh đó, thúc đẩy để hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp logistics; đổi mới chương trình giảng dạy, xây dựng giáo trình đào tạo chuyên sâu về logistics; tìm kiếm các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế, phối hợp các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia tổ chức các chương trình đào tạo.

  Về vấn đề phát triển hạ tầng, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tăng cường quản lý hệ thống kho, bãi đang hoạt động.

  Đồng thời, phối hợp các sở ngành chức năng cung cấp thông tin quy hoạch, địa điểm quy hoạch cho nhà đầu tư quan tâm và phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án hạ tầng logistics; hỗ trợ người có đất thu hồi chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.

  Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng dịch vụ logistics tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả dự án, đưa công trình vào vận hành và khai thác bảo đảm tiến độ và chất lượng.

  Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tích cực sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài, giảm dần việc tự đầu tư và tổ chức vận tải, vận chuyển, lưu kho, làm thủ tục liên quan đến sản phẩm, hàng hóa.

  UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả đề án.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.