Tiền ? Thu nhập và nghề logistics  • Nhiều bạn hỏi nếu làm logistics có nhiều tiền không thì các bạn nên search một số trang tuyển dụng để biết mức lương ngành này.
    Và dựa vào đó biết các vị trí mà có thu nhập cao mà ứng tuyển..
    Tuy nhiên, xin các chia sẻ khi người mới cứ chú ý đến đồng tiền và thu nhập...Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.