Walmart yêu cầu nhà cung cấp rau xanh phải sử dụng công nghệ blockchain  • Tập đoàn Walmart - nhà bán lẻ lớn nhất thế giới cả về doanh thu và nhân công vừa yêu cầu các nhà cung cấp sản phẩm rau xanh phải hợp tác với Tập đoàn IBM để tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc trên nền tảng blockchain trước tháng 9/2019.

    Theo đó, mọi công ty hợp tác với Walmart đều phải làm việc với hệ thống IBM Food Trust để tạo hệ thống truy xuất nguồn gốc theo 2 giai đoạn. Nền tảng blockchain sẽ tạo thuận lợi cho Walmart nhanh chóng truy xuất được nguồn gốc bất cứ thực phẩm nào - vấn đề đang là một thách thức lớn.
    Yêu cầu này của Walmart xuất phát từ việc bùng phát nhiễm khuẩn E. coli ở vùng Arizona đầu năm nay. Trong khi lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh cảnh báo người tiêu dùng tránh sử dụng rau diếp trồng ở khu vực thành phố Yuma, thì ông Frank Yiannas, Phó chủ tịch Walmart phụ trách vấn đề an toàn thực phẩn cho biết, người tiêu dùng rất khó để biết chính xác sản phẩm được trồng ở đâu.

    Wal-Mart Stores, Inc., nhãn hiệu Walmart, là một công ty công cổ phần công khai Mỹ, hiện là một trong những công ty lớn nhất thế giới theo công bố của Fortune 500. Walmart là nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất Hoa Kỳ, với khoảng 20% doanh thu hàng tiêu dùng và tạp phẩm, Walmart cũng là công ty bán đồ chơi lớn nhất Hoa Kỳ.  • Những nhà đi đầu luôn dẫn đầu ..


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.